Vaihtoehtoja metsänhoitoon - luomua metsiin

Yhä useammat metsänomistajat toivovat kestäviä vaihtoehtoja avohakkuisiin ja metsänviljelyyn perustuvalle metsänhoitomallille. Metsissä liikkuvat luonnonystävät ovat myös laajasti toivomassa muutosta nykymetsätalouteen, joka muuttaa maisemaa ja uhkaa monimuotoisuutta. Myös metsätalous, ennen muuta sahatavarateollisuus, on yhä kiinnostuneempi sellaisista metsänhoidon menetelmistä, joilla turvataan laadukkaan puun tuotanto tulevaisuudessa. Millaista olisi sellainen metsänhoito, joka kykenisi palvelemaan näitä kaikkia tarpeita? Kuinka metsänomistaja voi saavuttaa hyvän taloudellisen tuloksen ja voi samalla välttää turhat uudistamis- ja taimikonhoitokustannukset? Kuinka ylläpidetään metsän ja maiseman monimuotoisuutta ja monikäyttömahdollisuuksia?
Tämä kirja tarjoaa uusimman tutkimuksen ja käytännössä koetellun talonpoikaisviisauden ratkaisuja näihin kysymyksiin. Lähtökohtana on metsien luontaiseen rakenteeseen ja kehitykseen perustuva jatkuvan kasvatuksen malli, joka antaa tilaa metsille kehittyä tuottavina, terveinä ja monimuotoisina.
Kirja perustuu professori Erkki Lähteen, tohtori Olavi Laihon ja tohtori Yrjö Norokorven kansainvälisestikin tunnustettuun uraauurtavaan tutkimukseen, joka osoittaa, että erirakenteiset sekametsät ovat Suomen metsissä yleisin ja luontaisin rakennetyyppi. Ylläpitämällä metsissä tällaista rakennetta saavutetaan vähintään sama puumäärän tuotos kuin avohakkuumallillakin, mutta oleellisesti pienemmillä kustannuksilla ja paremmalla laatusuhteella.

ISBN 978-952-92-5416-3

Kirjan tilaushinta:
35 € (+ 5 euroa postituskulut )
25 € Ekometsätalouden Liiton jäsenille + 5 euroa postituskulut

> Katso esimerkkisivuja pdf:änä
> Kirjasta kirjoitettua
> Keskustele kirjasta
> Kattoremontti edullisesti ja ammattitaidolla

Kettukallio © | Takomo